The officially official Devuan Forum!

You are not logged in.

#3 Re: Desktop and Multimedia » Can not extract baleno etcher » 2020-10-10 21:46:46

sadegh@dhcp-077-251-207-089:~$ apt-get update
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
E: Kon het vergrendelingsbestand /var/lib/apt/lists/lock niet openen - open (13: Toegang geweigerd)
E: Kan de map /var/lib/apt/lists/ niet vergrendelen
W: Probleem bij het ontkoppelen van het bestand /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Toegang geweigerd)
W: Probleem bij het ontkoppelen van het bestand /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Toegang geweigerd)
sadegh@dhcp-077-251-207-089:~$

#4 Re: Desktop and Multimedia » Can not extract baleno etcher » 2020-10-10 21:45:18

sadegh@dhcp-077-251-207-089:~$ su apt-get update
su: user apt-get does not exist
sadegh@dhcp-077-251-207-089:~$

#5 Re: Desktop and Multimedia » Can not extract baleno etcher » 2020-10-10 21:43:58

And this one about synaptic. when i put the usb stick of devuan 3 in, it don't take it.
/home/sadegh/Documenten/Schermafdruk_2020-10-10_23-41-40.png

#6 Re: Desktop and Multimedia » Can not extract baleno etcher » 2020-10-10 21:27:50

sadegh@dhcp-077-251-207-089:~$ sudo apt-get update
[sudo] wachtwoord voor sadegh: 
sadegh zit niet in het sudoersbestand.  Dit incident zal worden gerapporteerd.
sadegh@dhcp-077-251-207-089:~$

#7 Re: Desktop and Multimedia » Can not extract baleno etcher » 2020-10-10 21:12:17

/home/sadegh/Documenten/Schermafdruk_2020-10-10_23-11-16.png

And... I can not use terminal

#8 Re: Desktop and Multimedia » Can not extract baleno etcher » 2020-10-10 21:07:50

/home/sadegh/Documenten/Schermafdruk_2020-10-10_23-04-51.png
/home/sadegh/Documenten/Schermafdruk_2020-10-10_23-05-31.png

As you see, I can not use synaptic package manager.

#9 Desktop and Multimedia » Can not extract baleno etcher » 2020-10-10 20:42:46

sadegh
Replies: 16

I just downloaded baleno etcher, but can not extract it , on my desktop - 64 - .

Board footer

Forum Software